• +0800 - 024 24 10
  • info@centercom.nl

Privacybeleid

Privacybeleid

Algemeen
Centercom BV, hierna te noemen Centercom, verleent u hierbij toegang tot www.centercomlive.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Centercom en derden zijn aangeleverd. Centercom behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.centercomlive.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Centercom.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Alle gegevens die wij (Centercom BV, Spinnerij 21 te Amstelveen) ontvangen door het invullen van gegevens op deze website op welke manier dan ook, zullen vertrouwelijk worden behandeld. De gegevens zullen alleen intern gebruikt worden en nooit gedeeld worden met derden. Gegevens die wij ontvangen worden voor onbepaalde tijd opgeslagen totdat de eigenaar van deze gegevens wens dat deze verwijderd worden. Verwijdering of wijziging van gegevens kan door contact op te nemen met Centercom via marketing@centercom.nl.

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

 

Beperkte aansprakelijkheid
De op www.centercomlive.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Centercom. In het bijzonder zijn alle prijzen op www.centercomlive.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

De op www.centercomlive.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Centercom. In het bijzonder zijn alle prijzen op www.centercomlive.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

 

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Centercom. Kopieren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Centercom, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.